Odkryj świat symulacji medycznych

Symulacje to nowy standard edukacji medycznej

Tradycyjny, obowiązujący dotychczas model szkolenia w medycynie opiera się na zasadzie „mistrz-uczeń” i polega na nauce na pacjentach wg starej zasady: „zobacz, zrób, naucz następnego”. Zmiana dotychczasowych zasad organizacji pracy w szpitalach powoduje rozerwanie więzi pomiędzy szkolącymi a szkolonymi. Aby sprostać zaistniałej sytuacji konieczne jest wprowadzenie nowego modelu kształcenia.

 

CEL JEST JEDEN: EDUKACJA

Symulator jest definiowany jako narzędzie, które w sposób sztuczny naśladuje rzeczywiste sytuacje, z jakimi można się spotkać w szczególnych okolicznościach. Symulatory zostały zaakceptowane jako narzędzia służące do edukacji. Edukacja jest wynikiem wewnętrznych i obiektywnych zależności, a cała prawdziwa edukacja wynika z doświadczenia. Cele edukacyjne dzielą się na trzy dziedziny: poznawczą (zdolność do gromadzenia oraz syntezy wiadomości), nastawienia (dojrzewanie edukacyjne studenta) i psychomotoryczną. Osiągnięcie najlepszych efektów wiąże się z koniecznością powiązania urządzenia symulującego z wykonywanymi działaniami, takimi jak rozwiązywanie problemów, procedurami i przekazywaniem informacji.

 

80% PRAKTYKI / 20% TEORII

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne z zakresu chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii są szczególnie przydatne w oddziałach ratunkowych. Jednak nauczanie trudnych i obarczonych wysokim ryzykiem procedur w warunkach prawdziwego oddziału ratunkowego nie daje dobrych rezultatów ze względu na presję czasu, stres, złożoność problemów i pojawianie się czynników zakłócających.

REALIZM

Mówi, Oddycha, Mruga oczami, Porusza się…

MOŻLIWOŚCI

Pełna kontrola nad scenariuszem symulacji i parametrami 

BEZPIECZEŃSTWO

Nauka bez narażania pacjentów na ryzyko			

TRENING

Wzrost skuteczności działania dzięki ćwiczeniu umiejętności

Wczoraj, ratownik medyczny, doświadczenie mógł zdobyć tylko w ambulansie. Dziś, może ćwiczyć na symulatorach pacjenta, które dają ogromne możliwości lepszego przygotowania do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

8 na 10 badanych w szczególności oczekuje szkoleń opartych o ćwiczenia praktyczne, najlepiej by były to symulacje. Tymczasem na rynku jest niedobór zaawansowanych symulatorów pacjenta, do których łatwy dostęp mieliby ratownicy medyczni. Jeśli jest obecny, na niektórych uczelniach to nie jest on mobilny.

Konrad Chechelski

Polska Grupa Ratownictwa Medycznego

KONRAD CHECHELSKI

Co-CEO, SZEF SZKOLEŃ POLSKA POŁUDNIOWA, Trener,

Pierwsze kroki w pierwszej pomocy, stawiał w maltańskiej służbie medycznej w 2001 r. Poczucie odpowiedzialności za drugą osobę przerodziło się w pasję. W 2004 r. stał się częścią załogi OSP Chrzanów z którą odnosił duże sukcesy na medycznych zawodach ogólnopolskich. Za swoją społeczną pracę uhonorowany został Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Od 2006 r. podjął społeczną służbę jako ratownik WOPR. Rok 2007 r. to okres w którym hobby stało się pracą – w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz własnej działalności jako trenera. Prywatnie mąż, ojciec. Wolne chwile (a jest ich mało) spędza w lesie na treningach

SZYMON KOZŁOWSKI

Co-CEO, SZEF SZKOLEŃ POLSKA PÓŁNOCNA, Trener

Przygodę z pierwszą pomocą zaczynał w roku 2001 od prowadzenia szkoleń w organizacji pozarządowej. Od 2005 roku jest zawodowo związany z ratownictwem medycznym.

PARTNERZY

BĄDŹMY W KONTAKCIE!